Izgradnja objekata

Izgradnja objekata

 • stambeni objekti svih veličina i sistema po sopstvenim i poručenim projektima
 • nadogradnja stambenih objekata
 • poslovni objekti svih vrsta i veličina
 • industrijski objekti sa projektovanjem i po datim projektima svih veličina (pivare, šećerane, klanice, uljare, mlekare i dr.)
 • objekti trgovačkih i marketinških struktura (trgovački centri, mega marketi)
 • silosi armirano betonskih i čeličnih konstrukcija za žitarice, brašno, šećer

Objekti niskogradnje

 • manje saobraćajnice
 • unutrašnje saobraćajne površine
 • nasipi, useci, obloge nasipa i useka, izgradnja ivičnih i odvodnih traka i rigola

Izvođenje sanacija građevinskih objekata:

 • ravnih krovova i krovnih konstrukcija
 • kosih krovova i konstrukcija
 • sanacija ravnih krovova nadogradnjom sa izvođenjem novih krovova
 • sanacija nosivosti armirano betonskih konstrukcija sa izradom projekta sanacija
 • klasičnim metodama i pomoću traka od karbonskih vlakana-SIKA Carbodur sistemom
 • sanacija i zaštita konstrukcije i objekata od podzemnih voda, agresivnih kiselina i hemikalija tehnološkim procesima i u posebnim atmosverskim uslovima.

Specijalni radovi

 • izvođenje termičkih i hidroizolacionih radova na izgradnji, sanaciji i rekonsrukciji cevovoda i toplovoda
 • izvođenje hidroizolacija ugljovodoničnog sastava, krute izolacije u PENETRAT sistemu
 • izvođenje tvrdolivenog i kiselootpornog asvalta
 • izgradnja telekomunikacionih stanica za mobilnu telefoniju
 • izvođenje zanatsko završnih radova u građevinarstvu i instalacija
 • izrada betonskih kolovoza i industrijskih podova „TREMIX” tehnologijom
 • izrada armirano betonskih elemenata montažnih konstrukcija svih raspona i profila
 • izrada betonske galanterije, ivičnjaka, rigole i dr.