Sertifikati za standard

Da bi ostvario svoju misiju i viziju, STARTING je uspostavio i unapređuje sopstveni integrisani sistem menadžmenta, koji obuhvata: upravljanje kvalitetom (usaglašen sa standardom ISO 9001:2008), upravljanje zaštitom životne sredne (usaglašen sa standardom ISO 14001:2004), upravljanje bezbednošću i zdravljem na radu (usaglašen sa standardom OHSAS 18001:2007).

STARTING poseduje i sertifikat Privredne komore Srbije Excellent SME