O KOMPANIJI

Privredno društvo za građevinsko-zanatske radove i inženjering STARTING d.o.o. je privatno društvo osnovano 15. januara 2008. godine u Beogradu.

Sa povećanjem obima posla znatno se širio broj zaposlenih radnika, tako da preduzeće danas broji ukupno 297 radnika. Osnovna delatnost društva je izvođenje svih vrsta radova u oblasti nisko i visokogradnje kao i konsaltinga i inženjeringa u građevinarstvu. Treba dodati da je firma STARTING nastala iz jedne od prvih gradjevinskih kompanija nisko I visokogradnje Krovogradnja (iz porodične tradicije). Od otvaranja firme 2008. godine, prati se stalni rast i prisutna je na domaćem i medjunarodnom tržištu, sa izuzetnim rezultatima.

Firma STARTING DOO se može pohvaliti nizom referentnih objekata, kako nisko, tako i visokogradnje , a takodje i savremenom opremom, tehničkim i ljudskim resursima.

Posebno se možemo pohvaliti ulogom firme u pripremi, obuci i školovanju gradjevinskih i mašinskih radnika, kao i rukovaoca gradjevinskim i zemljanim mašinama za rad, na tržistu Ruske federacije (2009-2015).

Kroz našu obuku i školu je prošlo približno 10.000 ljudi, raznih profila. Samim tim, baza u ljudskim resursima nas čini jednom od najkonkurentnijih gradjevinskih firmi na tržistu.

STARTING DOO posebno vodi računa o kvalitetu i kontroli kvaliteta gradjevinskih radova, zbog čega jako blisko saradjuje sa Gradjevinskim, Rudarskim i Saobraćajnim fakultetima i institutom IMS.